Mojmír Beňo; Alena Zuziková
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Nové
Vydavatel: Wolters Kluwer
Počet stran: 672
Kategorie: Učebnice, odborná literatura 
Podkategorie: Zákony, předpisy, normy 
ISBN: 978-80-571-0047-8 
EAN: 9788057100478
Int. číslo: 295994
Popis:
Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje v kontexte s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.
Autori publikácie „Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ“ pripravili pre odbornú verejnosť dielo, ktoré zoskupuje najrelevantnejšie rozsudky a uznesenia Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH a priraďuje ich k príslušným ustanoveniam zákona o DPH. Viac ako 400 spracovaných rozsudkov a uznesení Súdneho dvora EÚ poskytuje čitateľovi možnosť rýchlo sa oboznámiť s podstatou jednotlivých rozsudkov, s ich odkazmi a zdrojmi.
Unikátny spôsob spracovania publikácie, jej špecifi cké zameranie, ako aj vysoká odbornosť jej autorov sú zárukou, že ide o mimoriadne kvalitnú odbornú pomôcku, ktorú prednostne ocenia odborníci profesijne prichádzajúci do kontaktu s problematikou DPH.

Skladem u dodavatele - doba dodání 2 - 4 dny
760 Kč